Energy Au Pair – er Skandinavias største au pair-formidlingsbureau. Vi gør vort bedste for at yde danske værtsfamilier landets bedste service.

Vores mission er at finde den rigtige au pair til hver værtfamilie.

Det koster ikke noget at prøve os! Vores service er gratis for au pairer og familier betaler kun hvis og når de vil invitere en kandidat, formidlet gennem os.

Værtsfamilierne skal betale et gebyr for behandling af au pair ansøgninger. Dette gebyr skal betales for behandling i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Gebyret kommer i tillæg til behandlingsgebyret som betales til den danske ambassade i au pairens hjemland.

Hvad koster det at have au pair? »

En au pair tilmeldt folkeregisteret er automatisk medlem af den offentlige sygesikring. I tillæg er værtsfamilien forpligtet til at tegne følgende tre forsikringer, der dækker au pairen: en arbejdsskadeforsikring, en fritids- og ulykkesforsikring samt en forsikring, der dækker omkostningerne til hjemtransport i tilfælde af au pair-personens død, alvorlig sygdom eller ulykke. Energy Au Pair tilbyder at bestille disse lovpligtige forsikringer for jer. Prisen er 2.849 DKK. per år eller 5.599 DKK. for 2 år.

Læs mere om forsikring for au pairer i "Information til familier"

Hvis familien ønsker at invitere en filippinsk au pair og au pairen vil rejse til Danmark fra Filippinerne, skal kontrakten verificeres ved Det Filippinske Generalkonsulat i Danmark for at au pairen får udrejsetilladelse fra de filippinske myndigheder. Vi vejleder værtsfamilier og au pairer om detaljerne. Værtsfamilien skal betale for verificering af kontrakten samt forsendelse af dokumenterne med kurerpost til au pairen.

Ved at bruge vores bureau vil du få:

Gratis registrering og gratis formidling

Vi tager aldri penge fra vores au pair kandidater


Gratis hjælp og rådgivning

Vi tilrettelægger processen, hjælper med at ordne den nødvendige dokumentation og følger op au pairer og værtsfamilier efter kontraktindgåelse.

Vi bistår i alle dele af planlægningen af din rejse

Vi hjælper dig med at få information om dine rettigheder og pligter

Vi formidler kontakt til andre au pairer i Danmark.


Tryg opfølgning

Vores personlige opfølgning før, under og efter formidling er helt gratis for dig som au pair.

I nødstilfælde kan du altid kontakte os (også uden for kontortid /åbningstid).

Vi har erfaret at enkelte av au pair kandidaterne benytter sig af agenter, som blandt andet registrerer kandidaterne i vores database og yder dem andre tjenester i forbindelse med processen. Dette er mest udbredt blandt søgere, som arbejder som hushjælp i enten Singapore eller Israel. Kandidaterne bestiller disse tjenestene hos sine agenter og betaler til dem for dette.

Energy Au Pair har ingen indflydelse på det valget au pair pigerne har taget og har på ingen måde indtjening som følge af dette valg.

15.06.2016 Colorful Europe - competition

Dearest Au pairs

We are pleased to announce the launch of our breathtaking competition "Colorful Europe".  

Fantastic and wonderful gifts are waiting for you!

If you don’t want to lose this exciting opportunity to win amazing prizes and experience unforgettable emotions, just follow this link to get acquainted with rules and don’t hesitate to take part in our competition.


1.01.2016 Årlig justering af lommepenge og gebyret for dansk kursus
fra den 1. januar 2016


Au pairer, som indleverer ansøgning efter den 1. Januar 2016 skal få 4.050 DKK i lommepenge per måned (2016-niveau).

Engangsbeløb for dansk kursus, som betales til Styrelsen for International Rekruttering og Integration hæves fra 5.000 DKK (2015-niveau) til 5.070 DKK (2016-niveau).


15.12.2015 Justering av gebyret for sagsbestillings-id
fra den 1. Januar 2016


Satserne for gebyrene for at ansøge om opholdstilladelse reguleres pr. 1. januar 2016.

Hvis I har indbetalt gebyret før årsskiftet, men au pairen først indgiver ansøgningen efter årsskiftet, så bliver jeres ansøgning afvist pga. for lille gebyrindbetaling, dvs. den vil ikke blive behandlet. Det er desværre ikke muligt at oprette et sagsbestillings-id med 2016-sats før 1. januar 2016.


15.06.2015 Nye regler i au pair ordningen fra den 1. juli 2015


Der er vedtaget nye regler på au pair-området. De nye regler træder i kraft den 1. juli 2015. Det betyder, at ansøgninger indgivet fra og med denne dato vil blive behandlet efter de nye regler.

Nogle af kravene som ændres:

    Lommepenge ændres fra 3300 DKK til 4000 DKK om måneden og der stilles krav om at pengene skal indbetales på en dansk bankkonto som står i au pairens navn.
  • Værtsfamilien skal fremover både betale billetten til Danmark ved start af au pair ophold og billetten til au pairens hjemland ved afslutning af au pair ophold, såfremt au pairen kommer fra et land uden for EU/EØS eller Schweiz.
  • Fridage ændres fra 1 til 1½ om ugen og au pairen får ret til at holde fri på helligdage.
  • Minimumsalderen på ansøgningstidspunktet hæves fra 17 til 18.

Desuden kommer der nogle nye krav og vilkår for opholdet:

  • Au pairen må ikke vente barn på ansøgningstidspunktet, medmindre au pairen allerede opholder sig i Danmark på baggrund af en opholdstilladelse som au pair.
  • Værtsfamilierne skal fremover betale et beløb på 5000 DKK. til STAR for at få en au pair. Beløbet skal finansiere en del af statens udgifter til danskundervisning til au pair-personer. Dette beløb vil først blive opkrævet af STAR når Styrelsen vurderer at de øvrige betingelser for at udstede en opholdstilladelse er opfyldt.
  • Au pairens ferie skal aftales skriftligt med værtsfamilien.
  • Au pairen vil fremover have mulighed for at udføre visse former for ulønnet frivilligt arbejde.

Hjemmeside nyidanmark.dk vil blive opdateret med de nye regler den 1. juli 2015. Indtil da kan I læse mere om de nye regler via nedenstående links.

Læs om aftalen hos Beskæftigelsesministeriet (nyt vindue)

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk (nyt vindue)

Læs lovforslaget på Folketingets hjemmeside (nyt vindue)

Fra 2. juli 2015 kan søge online, om opholdstilladelse som au pair.

Kontaktpersonordning

STAR stiller en kontaktpersonordning til rådighed, til au pair bureauer.

Kontaktpersonordningen er et tilbud om at i som au pair bureau kan ringe direkte til en medarbejder i STAR uden om callcentret.

Kontaktpersonordningen er tiltænkt generelle spørgsmål til reglerne, ligesom det skal være muligt at spørge til sager, der er gået i hårdknude eller har været forsinkede.

Her er det udvalg af de kandidater vi har i vor database. Vi gør opmærksomt på, at vi ikke har publiceret ALLE au pair søgere på hjemmesiden, og anbefaler at I registrerer jer som værtsfamilie eller tager kontakt med os for yderligere information om kandidater som kan passer netop jeres familie.
Cristina
Cristina
Dear family,
I hope you all doing great. Im cristina .Im one of those million filipinos who choose to work abroad. I believe that my experience for this job for the past years can help me to do my job well. I start working...
Lalaine
Lalaine
Dear Host Family,
A pleasant day to know you and your family. Im very excited to know you but first i would like to introduce myself. I am Lalaine 26yrs old ,i was born on September 15, 1989 from...
Stephanie
Stephanie
Hello host family!

My name is Stephanie, a 25-year old Filipina currently working as a freelance photographer in Manila.

I consider myself a warm, friendly, outgoing, compassionate and respectful individual, ...
Lilibeth
Lilibeth
Dear Sir & Madam,

Hi! Good day to both of you! My name is Lilibeth Castrcion Uy. I am 27years old, single, unmarried and have no kids. I have 5 siblings, 3 girls and 2 boys and I'm the youngest. Since I was 1 year old, ...
Charissa Mae
Charissa Mae
Dear Family,

My name is Charissa . I am a 22 year-old (female) Filipino. I currently live in Kisolon, Sumilao, Bukidnon, Philipines, where I am short of completing my undergraduate studies.

I come from a family o...
Rayma Antonette
Rayma Antonette
Dear Sir/Madam,

Thank you for your time reading my autobiography letter. My name is Rayma Antonette Tolio Arizabal. I am 25 years old, single with no kids. I am the 2nd among the 4 children in my family. Both my parents...
Jan Marie
Jan Marie
Dear Future Host Family,

Hi. I am Jan Marie Palileo, 28 and currently living in the PhiIippines. I am a very hard working person and can easily adapt to different cultures. I am trained in martial arts and kickboxing. I...
Maffey
Maffey
Dear Family,

My name is Maffey Limpin but you can call me Mac.. I really want to be part of this job because this is what i really love to do. I am 28 years old but i am single. if you ask why i am single because i spen...
Marchlee
Marchlee
Dear Family,
Good day

Hello, I am Marchlee M. Sulatorio, i came from a big and happy family, i am the eldest in the family i have my two siblings my brothers, my Mother was a plain house wife my father past away la...
Jose Aiza
Jose Aiza
Dear family
I am Jose Aiza 26 years old currently living here in Davao City Philippines I’m 4th member in 6 siblings. My friends call me aiza and I would like to describe myself in this letter for you my future host family ...
Iris April
Iris April
Hi future host family, I am Iris from the Philippines and I am 25 yrs old. I am the youngest of the family. We are 4 children and my 3 sisters are all married. My hobbies are singing, playing with my dogs, playing with my 3yrd old...
Grace
Grace
Dear host family,

My name is Grace Clara, I am 23 years old turning 24 on October 17th and currently looking for a host family. I am currently living in Davao City, Philippines. This would be my first time to be an Au P...
Marjorie
Marjorie
To my future family,

An Open-minded, hardworking and flexible candidate from Philippines, currently a nanny in Qatar.I want to be an aupair to experience other culture and experience new environment.I am a nanny here in...
Elizabeth Ann
Elizabeth Ann
Dear Sir/Madam,
Good day to you. Thank you for your time reading my autobiography letter. My name is Elizabeth Ann Piano Peneyra. I am 27 years old now, single and no kids. I am the eldest of siblings. My mother is a housewi...
Rochelle Ann
Rochelle Ann
Dear Ma’am/ Sir;
Good day and greetings of peace. Thank you for your time reading my autobiography.
My name is Rochelle Ann Sumagaysay Berin, 28 years old, single and no kids. I’m from the Philippines. I’m the seco...

Vis alle kandidater»